24 andelsboliger
i Hinnerup
Bliv medlem

Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen i foreningen. Alle bestyrelsesmedlemmer er beboere, som påtager sig et frivilligt, ulønnet stykke arbejde. 

Som beboer i en andelsbolig foreningen skal man forvente at skulle bidrage enten ved bestyrelsesarbejde eller andre praktiske opgaver, som vedligeholdelse af fællesarealer, legeplads og snerydning.

Hanne - Formand

Henrik Nielsen

Anne Grete - bestyrelsesmedlem

Inge-Lise - sekretær

Mona - Kasserer