24 andelsboliger
i Hinnerup
Bliv medlem

Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen i foreningen. Alle bestyrelsesmedlemmer er beboere, som påtager sig et frivilligt, ulønnet stykke arbejde. 

Økonomien varetages af en administrator.

Som beboer i en andelsbolig foreningen skal man forvente at skulle bidrage enten ved bestyrelsesarbejde eller andre praktiske opgaver, som vedligeholdelse af fællesarealer, legeplads og snerydning.

CEJ Aarhus A/S

CEJ Aarhus A/S er pr. 1. januar 2023 indtrådt som administrator for andelsboligforeningen.

Anette - Formand

Jens - næstformand

Walter - bestyrelsesmedlem

Administrator CEJ

Søren - suppleant

Kaj - suppleant