Priser og forpligtelser

Plantegning

Plantegning 110 m2

Prisen godkendt på Generalforsamling i 2024 er: 1.085.841 kr.

Ved salg kan evt. forbedringer i boligen, som godkendes af bestyrelsen, lægges til prisen. Det beløber sig til ca. 10 - 30.000 kr.

Forringelser ud over almindeligt, rimeligt slid gennem tiden, bliver vurderet af ved salg og kan blive trukket fra prisen.

Plantegning 95 m2

Prisen godkendt på Generalforsamling i 2024 er: 937.788 kr.

Ved salg kan evt. forbedringer i boligen, som godkendes af bestyrelsen, lægges til prisen. Det beløber sig til ca. 10 - 30.000 kr.

Forringelser ud over almindeligt, rimeligt slid gennem tiden, bliver vurderet ved salg og kan blive trukket fra prisen.

Husleje og forbrug


Foruden den månedlige husleje, som pr. 1. juni 2024 er på 3.674 kr. for 95 m2 og 4.103 kr. for 110 m2, så skal der betales varme, el og vand samt Kabel-TV bidrag.

Anslåede udgifter: 

  • varme: 600 kr./md - efter individuelt forbrug
  • el: 500 kr./md (?) - efter individuelt forbrug
  • vand: acconto 350 kr./md for 1 beboer. - efter individuelt forbrug
  • Kabel-TV grundpakke i 2023: 280,63 kr. (frivillig)

Vedligeholdelse


Indvendig vedligeholdelse påhviler den enkelte andelshaver.
Alle ændringer i boligen indvendigt skal godkendes af bestyrelsen INDEN arbejdet går i gang.
Alle ændringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt, - helst af håndværkere (udskiftning af gulve, køkkener o.l.).

Udvendig vedligeholdelse af bygninger og fællesarealer påhviler foreningen og er indeholdt i huslejen. Desuden vedligeholder foreningen fjernvarmeinstallation, vandindstallationer indtil vanduret i huset samt skjult rør.